ELEKTRIČNI REZAČ ARMATURE

ELEKTRIČNI REZAČ ARMATURE

699,00 KN
55 KN
754,00 KN
Opis

Daljnji korak u ubrzavanju procesa izrade i montaže armature, u odnosu na ručne naprave, čine električni ručni alati za rezanje i oblikovanje armaturnog čelika.

Praktični za manipulaciju, relativno malih dimenzija a ujedno velikih snaga u mnogome pomažu u realizaciji armiračkih aktivnosti.

Nisu namijenjeni masovnoj proizvodnji izradaka od armaturnog čelika ali su važno pomagalo u realizaciji armiračkih poslova na terenu.